Als eigenaar van een boot spreekt het voor zich dat je jezelf wellicht al eens de vraag hebt gesteld of deze wel voldoende is ingedekt tegen mogelijke schade. Een dergelijke dekking kan het best gebeuren door middel van een speciale watersportverzekering, zoveel spreekt voor zich. Los van het gegeven dat er hier in Nederland geen sprake is van een verplichting opgelegd door de overheid voor het afsluiten van een dergelijke verzekering is dat in andere landen wel degelijk het geval. Ga je dus niet alleen maar varen in Nederland, maar ga je ook op reis met je boot naar het buitenland? Dan zal je tot de vaststelling komen dat het altijd interessant is om een verzekering af te sluiten voor jouw boot.

Moet een watersportverzekering verplicht afgesloten worden?

In de praktijk dien je er rekening mee te houden dat er hier in Nederland geen sprake is van een geldende verplichting voor wat het afsluiten van een watersportverzekering betreft. Dit betekent dat je als eigenaar van een boot geheel zelf kan beslissen of je ervoor gaat kiezen om dit te doen of niet. Beslis je uiteindelijk om een dergelijke verzekering niet af te sluiten? Dan is dat dus perfect mogelijk. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat dit allerminst zonder risico’s is. Doet er zich immers op een bepaald ogenblik een schadegeval voor? Dan zal jij de enige persoon of partij zijn die daarvoor aansprakelijk zal worden gesteld. Jij zal de opgelopen schade dan ook zelf moeten vergoeden.

Hoe sluit je de beste watersportverzekering af voor je boot?

De ene watersportverzekering is absoluut de andere niet. Vergelijkbaar met de autoverzekering is het dan ook zo dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen drie verschillende opties, te weten:

  1. De WA-verzekering voor boten;
  2. De WA+ beperkt cascoverzekering voor boten;
  3. De WA+ volledige cascoverzekering voor boten;

Als je vooral graag een zo goedkoop mogelijke watersportverzekering wenst af te sluiten zal je naar alle waarschijnlijkheid vooral willen kiezen voor het afsluiten van de WA-verzekering. Is het voor jou van belang om aanspraak te kunnen maken op heel wat uitgebreidere dekkingen? Dan zal je mogelijk willen kiezen voor de beperkt of de volledige cascoverzekering. Let wel, bij het afsluiten van één van deze watersportverzekeringen moet je uiteraard rekening houden met een wellicht aanzienlijk hoger gelegen prijskaartje. De dekkingen zijn echter ook een behoorlijk stuk uitgebreider.

Altijd het overwegen waard, ook al is het niet verplicht

Van zodra je met eender welke boot het water op gaat moet je, je er bewust van zijn dat je altijd verantwoordelijk bent voor een niet onaanzienlijk kapitaal. Zoveel spreekt voor zich. Het feit dat er in de praktijk geen sprake is van een watersportverzekering zorgt er in de praktijk voor dat veel mensen er dan maar voor kiezen om een dergelijke verzekering niet af te sluiten. Dat is op zich natuurlijk logisch, niet iedereen heeft evenveel financiële middelen voor handen, maar het spreekt voor zich dat hier dus een niet onaanzienlijk gevaar mee gepaard gaat. Hoe dan ook, ben jij eigenaar van een boot en wil je daar zeker geen risico’s mee lopen? Dan is het altijd een aanrader om daarvoor een geschikte verzekering af te sluiten. Op die manier zal je niet onverwacht voor problemen komen te staan. Een watersportverzekering afsluiten is dan ook in de praktijk altijd zeker een goed idee.

Comments are disabled.